اعزام نیروی متخصص

به دو دلیل نیرو از شرکت اعزام میشود :

  • با توجه به متراژ در خواستی شما ونقشه کارشناسان نتوانند هزینه ها را برآورد کنند که در این صورت کارشناسان متخصص ماموت به محل اعزام می شوند و یا شما اطلاعات را ایمیل یا فکس نکید و درخواست برآورد قیمت حضوری داشته باشید که اینکار با بودجه شرکت انجام نشده و هزینه ها بر عهده مشتری است.
  • کار شما به مرحله نصب و اجرا ساندویچ پانل رسیده باشد که در این صورت کارکنان و نیروهای متخصص برای نصب و نظارت به محل اعزام میشوند.

نصب صحیح و اصولی ساندویچ پانل ماموت را فقط از متخصصان ماموت بخواهید