ساندویچ پانل های نسوز

 ساندویچ پانل های نسوز در بین ساندویچ پانل های ماموت به دو نوع تقسیم می شوند.

 

 

ساندویچ پانل پشم سنگ

ساندویچ پانل پشم سنگ از عایق پشم سنگ استفاده می کند که این عایق حرارتی کاملا نسوز است و فقط در درجه حرارت 1300 درجه بله بالا ورق های محافظ آن تغییر شکل می دهند.

عایق پشم سنگ از سنگ آتش فشانی بازالت که از نتایج سنگ های آذرین آتش فشان بدست می آید تشکیل شده است که نسوز بوده ولی یک عیب که البته هنوز هم ثابت نشده است و فقط محظ اطمینان بیان می کنیم دارد که ممکن است شما را دچار حساسیت پوستی و ریوی کند بنابراین پیشنهاد میشود بخاطر آسیب های احتمالی از دستکش و ماسک مخصوص استفاده شود.

 

 

ساندویچ پانل پشم شیشه

ساندویچ پانل پشم شیشه مانند ساندویچ پانل پشم عایق حرارتی بسیار مناسبی است که با پخش نکردن ضعله های آتش از پیشروی آتش جلوگیری می کنند و امکان رسیدگی به آتش را بسیار بالا می برند،عایق ساندویچ پانل پشم شیشه از پشم شیشه یا Glass Wool می باشد که نوعی عایق حرارتی بسیار قوی است.